.

.

.

.

.

Portal

Bondgenoot van professionals en wendbare organisaties

De kracht van humor en andere zinvolle inzichten

Socium Vitae wil als bondgenoot van professionals en organisaties relevante, interessante en vernieuwende kennis delen. Een van onze medewerkers ging namens ons naar het Narratief collaboratief dialogisch congres. Een mond vol moeilijke begrippen, die tijdens het congres tot praktische inzichten leidde, die je op ideeën brengt in de begeleiding van kinderen. Met humor, met elastiek en andere creatieve vormen. Klik op lees meer over de ervaringen en inzichten van Marleen Nijhof.

Lees meer ...

Dyslexiezorg: meerdere vacatures

Ondanks alle hulp die op school geboden is of wordt, blijven kinderen met vermoeden van dyslexie hun lees- en/of spellingvaardigheid zeer langzaam ontwikkelen. Zonder extra individuele hulp bestaat het risico dat de achterstand groter wordt. Na de cito toetsmomenten zien we een piek in de aanmeldingen van kinderen, omdat dan door school aangetoond kan worden dat de scores achterblijven en dat geboden hulp niet voldoende werkt. Wil jij kinderen met dyslexie helpen....kijk dan naar onze vacatures!

Lees meer ...

Uitzenden

Socium Vitae richt zich op de klassieke vorm van uitzenden in een hedendaags jasje. Dit doen we binnen de branche van onderwijs en zorg. We onderscheiden ons op dat specialisme. Heb je tijdelijk, voor een kortere of langere periode, extra medewerkers nodig? Dan is uitzenden of detacheren de oplossing.

Loopbaanadvies

Advies en coaching aan medewerkers over hun loopbaan, verhoogt de motivatie en inzetbaarheid. Met zulke medewerkers vang je makkelijker pieken op en voorkom je stilstand wegens gebrek aan kennis en/of vaardigheden. Daarmee wordt de hele organisatie productiever en neemt het rendement toe.

Socium Vitae investeert in het ontwikkelen van een lerende en ondernemende houding bij medewerkers. 

Organisatieoplossing

Socium Vitae beschikt over een groot netwerk aan adviseurs en interim managers met expertise op het terrein van onderwijs(advies) en het sociaal domein. Wij kennen de wereld van het onderwijs en de jeugdzorg goed. Daardoor zijn we in staat om voor een schoolbestuur of een zorginstelling een projectteam van professionals op maat te formeren. Zo realiseren we de beste oplossingen voor jouw problemen of organisatievragen.  


SOCIUM VITAE

Wie

De mensen achter Socium Vitae hebben ruime ervaring in onderwijs(advies) en het sociaal domein. Wij kennen de wereld van onderwijs en (jeugd)zorg door en door.

Drijfveer

Onze drijfveer is de wetenschap dat flexibele, personeelsinzet voor een gezonde bedrijfsvoering van organisaties van belang is.

Wendbaarheid

De gewenste wendbaarheid wordt helaas in toenemende mate door wet- en regelgeving aan banden gelegd, terwijl in de veranderende markt een verantwoorde, grotere flexibiliteit noodzakelijk is. Socium Vitae is jouw bondgenoot om dat professioneel vorm te geven.

Vorm

Wij richten ons met de klassieke vorm van uitzenden op de branche van onderwijs en zorg. We onderscheiden ons op dat specialisme.

Dienstverlening

Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening staat voor ons centraal. Goed werkgeverschap is de basis. Binding van medewerkers met de organisaties van de opdrachtgevers is voor ons essentieel.

Stabiliteit

We werken samen met Backoffice Bureau van P-services uit Barneveld. Een solide partner waarmee we gezamenlijk zorgen voor modern en betrouwbaar werkgeverschap.  Dit is voor de continuïteit van werkzaamheden een extra garantie.