Loopbaan

Je carrière begint met weten wat je wilt, je talenten ontdekken en je hart volgen, zodat jij kunt laten zien en verder ontdekken wie je bent. In elke stap van jouw carrière staat Socium Vitae klaar met opleidingsmogelijkheden, events, begeleiding en coaching om je verder te helpen jouw doelen na te streven.

Employability

Goed inzetbare medewerkers zijn productief. Met breed inzetbare medewerkers vang je makkelijker pieken op en voorkom je stilstand wegens gebrek aan kennis en/of vaardigheden. Met employability stimuleren wij dat onze medewerkers meegroeien met ontwikkelingen in hun vakgebied en de organisatie(s) waar zij voor werken. Zekerheid in werk bereik je door verder te kijken dan waar je nu bent.

Wil jij die dingen doen waar jij goed in bent, jouw talenten ten volle benutten? Wij helpen jou graag om dit te bereiken, zodat jij weet waar je naartoe werkt en het beste uit jezelf kunt halen. Zodat je de professional kunt zijn, die er naar streeft om het maximale uit zichzelf te halen, waarbij zingeving voorop staat. De manier waarop jij jouw loopbaan invult, bepaalt hoe aantrekkelijk je bent voor de arbeidsmarkt. Je vergroot je kans om aan het werk te blijven door je leervermogen te blijven uitdagen en je aanpassingsvermogen te vergroten.

Door combinaties te maken met andere vormen van dienstverlening, kunnen leerkrachten bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding verzorgen of zich inzetten voor een Summer school. En kunnen orthopedagogen een bijdrage leveren aan de specialistische kindzorg bij een zorginstelling, de zorgcoördinatie verzorgen binnen een samenwerkingsverband of bijdragen aan de preventie van jeugdzorg door werkzaam te zijn als Praktijkondersteuner (POH) GGZ bij een huisartsenpraktijk. Werkzaamheden verbreden, betekent vergroten van je kansen op de arbeidsmarkt.

Talent Motivatie Analyse

Werk zoeken of werk hebben dat het beste past bij wie JIJ bent!

Mensen zijn het meest gemotiveerd, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt. Vanuit dit uitgangspunt zet de TMA Talentenanalyse jou als kandidaat centraal. Daarom past dit instrument zo goed bij Socium Vitae. Wij zijn immers bondgenoot van jou als professional.

De TMA talentenanalyse maakt het mogelijk een objectieve, opbouwende en vooral diepgaande analyse van drijfveren, talenten en ontwikkelmogelijkheden te maken. De TMA talentenanalyse wordt toegepast voor vraagstukken op het gebied van selectie, ontwikkeling, mobiliteit, beroepskeuze en re-integratie.

Met de TMA Talentenanalyse worden 22 drijfveren en 44 talenten uitvoerig in kaart gebracht. Ook krijg je inzicht in de ontwikkelbaarheid van 48 TMA Competenties.

Om tot een talentenanalyse te komen beantwoord je als kandidaat een uitgebreide vragenlijst. Deze bestaat uit stellingen en gedragsitems, waarbij je steeds kiest wat het beste bij je past. Op genuanceerde wijze worden zo jouw drijfveren in beeld gebracht. De uitkomsten van de talentenanalyse worden systematisch met elkaar in verband gebracht en geanalyseerd op elkaar versterkende en neutraliserende talenten.

Socium Vitae maakt gebruik van de TMA Methode (Talent Motivatie Analyse) om:

  • jou inzicht te geven in je sterke kanten en je leer- en ontwikkelpunten;
  • jouw competenties zo goed mogelijk af te stemmen op de organisatie waar je werkt of gaat werken;
  • jou een solide basis te geven in de keuzes rondom verdere professionalisering;
  • je scherp te houden op jouw mogelijkheden in de arbeidsmarkt, ook in de toekomst.

Hoewel het rapport positief, talent- en ontwikkelingsgericht is geformuleerd, vinden wij een uitgebreide uitleg van het rapport, dat de TMA scan oplevert, belangrijk. Elk mens is een mooi mens, dus ook elk talent is mooi, maar we zijn zo gewend dat lage cijfers ‘slecht’ zijn. Om te voorkomen dat er een verkeerd beeld ontstaat van de gegevens uit het rapport bespreken we dit in een persoonlijk gesprek

Die gesprekken zijn zonder uitzondering heel bijzondere gesprekken en geven veel inzicht in waarom je doet, zoals je doet. En ook waarom het niet goed voelt of waarom je jouw energie kwijt raakt, als je dingen doet die niet passen bij jouw talenten.

Wij hechten ook veel waarde aan de bespreking van welke competenties en bijbehorend gedrag nodig zijn voor een bepaalde functie. Welk gedrag gaat er verwacht worden van een medewerker op deze functie, dat is de cruciale vraag. De in de TMA methode beschreven competenties zijn voorzien van voorbeelden van gedrag op algemeen, operationeel, tactisch en strategisch niveau.

De 0, 90, 180 en 360 graden feedbackanalyses maken het mogelijk om het gewenste gedrag op de genoemde niveaus te toetsen aan het getoonde gedrag in de dagelijkse praktijk.

In het online persoonlijk ontwikkelplan van de medewerkers kunnen de gesprekcycli, scans, rapportages en matches worden bijgehouden. De coach/manager en de medewerker kunnen hun bevindingen en de ontwikkelingen online in dit ontwikkelplan bijhouden.

De Talenten Motivatie Analyse rapporteert de drijfveren en de vertaling naar gedrag op de volgende deelgebieden:  

Emotionele balans

Dit gebied brengt onder andere persoonlijkheidstrekken zoals eigenwaarde, ontzag, steunbehoefte en zelfvertoon in kaart. De emotionele balans geeft een indicatie van de manier waarop een kandidaat kan omgaan met stressvolle situaties en is de rode draad door het talentenprofiel van de kandidaat.

Motieven

Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan waardoor personen gemotiveerd worden zoals erkenning, ambitie en afwisseling. Met andere woorden: datgene waardoor de kandidaat gemotiveerd wordt om prestaties te leveren. Op deze wijze kan gekeken worden naar de belangrijkste motieven van de kandidaat, die hem of haar kunnen stimuleren.

Sociale talenten

De belangrijkste persoonlijkheidstrekken op dit gebied zijn het inlevingsvermogen van de kandidaat, de mate van hulpvaardigheid en sociabiliteit. Deze en een aantal andere trekken bepalen samen en in combinatie met elkaar hoe de kandidaat zich gedraagt in relatie tot anderen.

Beïnvloedende talenten

Op dit gebied geeft de Talenten Motivatie Assessment onder andere aan in welke mate de kandidaat over energie beschikt om zaken voor elkaar te krijgen, dominant optreedt en volhardend is. Deze talenten zijn van belang voor het vermogen van de kandidaat om anderen te beïnvloeden in de door zijn of haar gewenste richting.

Leidinggevende talenten

De talenten op dit gebied bestaan onder andere uit besluitvaardigheid, onafhankelijkheid en leiderschap. Deze talenten zijn van belang om adequaat beslissingen te kunnen nemen en de organisatie de gewenste richting op te sturen.

Organisatie talenten

Dit gebied geeft de persoonlijkheidstrekken aan die relevant zijn voor de wijze waarop personen hun werk en leven organiseren en de houding die zij aannemen ten aanzien van orde/structuur en pragmatisme. Deze talenten geven dus aan in hoeverre de persoon behoefte heeft aan een planmatige aanpak, ordening en netheid. Ook wordt er gekeken naar de mate waarin iemand nuttig en praktisch zijn werk en leven in wil richten.

Voor meer informatie over de uitvoering van de TMA Methode bel Anita Schuiling op (06)15 899 810 of mail naar aschuiling@sociumvitae.nl.

Wij bieden:

  • TMA-analyse en gesprek: Talenten in kaart;
  • TMA 360 graden feedback en ontwikkelingspotentieel: Talenten benutten;
  • TMA teamanalyse: Talenten werken samen: op aanvraag.

Voor achtergrondinformatie en voorbeelden van rapporten http://www.tmamethode.nl

Lees meer in de catalogus van de Academie