Opdrachtgever

Welke opdrachtgevers

Langdurig opgebouwde ervaring op het terrein van onderwijs en zorg, maakt dat we kiezen voor een vorm van uitzenden die naadloos past bij deze branches.

In eerste instantie richten we ons op dyslexiespecialisten, gedragsdeskundigen en onderwijsspecialisten, die werkzaam zijn in onderwijsadviesorganisaties en in jeugdzorginstellingen.

Schoolbesturen

Door de grote pool aan medewerkers die als orthopedagoog of psycholoog tevens (academische) pabo hebben gedaan, is het mogelijk om vervanging van ib-ers aan te bieden, de zorgcoördinatie voor een school(bestuur) in te vullen, orthopedagogen te detacheren, en/of in te zetten bij samenwerkingsverbanden.    

Naast vraagstukken rondom flexibiliteit, bieden we loopbaanadvies en coaching. Tevens kunnen wij binnen ons brede netwerk op zoek naar professionals, die de juiste oplossingen bieden voor andere specifieke vraagstukken in de organisatie. Lees meer bij kernactiviteiten.

Waarom?

Wij bieden oplossingen, als jouw organisatie behoefte heeft aan:

 • gekwalificeerd personeel, met ondernemingsgeest;
 • flexibele arbeidskrachten;
 • continuïteit in de dienstverlening;
 • betaalbare personele lasten;
 • lagere overheadkosten;
 • slagvaardige en wendbare organisatie;
 • weinig personele risico’s (DBA, ziektevervanging, transitiekosten; Arbozorg, WWZ);
 • professionals voor piek- en ziekbelasting;
 • zo groot mogelijke marge op de dienstverlening;
 • goed werkgeverschap;
 • loopbaanadvies- en begeleiding;
 • verandering en verbetering.