Uitzenden

Socium Vitae richt zich op de klassieke vorm van uitzenden in een hedendaags jasje. Dit doen we binnen de branche van onderwijs en zorg. We onderscheiden ons op dat specialisme. Heb je tijdelijk, voor een kortere of langere periode, (extra) medewerkers nodig of wil je een meer structurele oplossing voor je flexibele personeelsbestand? Dan is uitzenden de oplossing. Wij gaan voor jou op zoek naar de juiste professional(s) binnen de afgesproken tijd. De kandidaat gaat vervolgens in jouw organisatie aan de slag en is via Socium Vitae in dienst bij P-services People.

De 5 garanties

 • maximale flexibiliteit via klassiek uitzenden;
 • goed werkgeverschap;
 • terugdringen van personele risico’s;
 • goede kwaliteit tegen een scherpe prijs;
 • stabiliteit in de dienstverlening.

Service varianten

1. Uitzenden full service: meerdere serviceonderdelen

Socium Vitae wil met haar klassieke vorm van uitzenden full service bieden aan haar opdrachtgevers. Dit betekent dat zij haar opdrachtgevers ontzorgt op het gebied van flexibilisering van de inzet van personeel.

Wij ‘ontzorgen’ de organisatie van administratieve en personele lasten, waarbij we tegelijkertijd onze kandidaten niet een ‘baantje’ bezorgen maar perspectief bieden op persoonlijke groei, continuïteit in werk bij één opdrachtgever en loopbaanontwikkeling.

Onze kandidaten voelen zich hierdoor meer verbonden met de inlenende organisatie en zetten zich volledig in. Daarmee bouw je als inlener aan een wendbare organisatie met betrokken medewerkers, die zich volledig kunnen concentreren op de core business. Je minimaliseert de overhead en maximaliseert de potentiële marge met het beste zicht op een gezonde en flexibele, bedrijfseconomische toekomst. Als goed werkgeverschap hoog in het vaandel staat is Socium Vitae een geschikte bondgenoot.

De service die we bieden bestaat uit:

 • maken van een vergelijking van kosten, huidig inlener en kosten Socium Vitae o.b.v. een aantal gezamenlijk geformuleerde aannames;
 • maken van een helder profiel van de organisatie en de gewenste profielen van kandidaten;
 • verzorgen van de basisovereenkomst met Socium Vitae;
 • verzorgen van de werving en selectie van personeel o.b.v. een heldere zoekopdracht (digitaal);
 • introductie van kandidaten (o.b.v. wensen van de inlener);
 • verzorgen van de plaatsing van in te lenen personeel;
 • verzorgen van schriftelijke bevestiging van in te lenen personeel;
 • beschikbaar stellen van portal voor accorderen uren, facturatie en managementrapportage;
 • opbouwen persoonlijke relatie opdrachtgever en kandidaten door vaste contactpersoon en onderhouden van relatie;
 • binden en boeien van kandidaten door specifieke kansen en mogelijkheden;
 • loopbaanadvies en coaching kandidaten en professionalisering;
 • professionaliseringskansen opdrachtgever aanbieden van opleiding/scholing;
 • ontzorgen personele, administratieve en financiële lasten;
 • terugdringen van risico’s op gebied van ziekteverzuim en andere juridische aspecten;
 • procesbegeleiding intermediair (o.a. gesprekscyclus);
 • ontzorgen op materiële vlak door eigen verantwoordelijkheid van kandidaat te stimuleren aangaande inzet laptop, telefoon, VOG-verklaring en inschrijving bij SKJ.

De tarieven die we bieden zijn marktconform, scherp en volgens onze analyse concurrerend met alle andere uitzendbureaus doordat we werken zonder kantoren, volledig gedigitaliseerd en met weinig overhead. Socium Vitae is een doelgerichte, effectieve wendbare organisatie.

2. Uitzenden basis service: bemiddelen detacheren

In dit scenario blijft de opdrachtgever nagenoeg alle personele taken zelf uitvoeren en vraagt Socium Vitae te bemiddelen in het realiseren van het flexibele personeelsbestand. In dit scenario biedt Socium Vitae:

 • verzorgen van de basisovereenkomst met Socium Vitae en Backoffice Bureau;
 • beschikbaar stellen van portal voor accorderen uren, facturatie en managementrapportage;
 • ontzorgen personele, administratieve en financiële lasten;
 • terugdringen van risico’s op gebied van ziekteverzuim en andere juridische aspecten.

Bij dit scenario kiest de opdrachtgever voor minder ‘ontzorging’ door Socium Vitae, zodat de tarieven naar beneden kunnen. Daarbij blijft de opdrachtgever zelf meer administratieve en personele taken uitvoeren. Bij deze vorm van detacheren kan het tarief verder omlaag. Niettemin worden alle risico’s die verbonden zijn aan het werkgeverschap overgedragen en wordt de organisatie ‘ontzorgd’ wat betreft de salarisadministratie.

3. Uitzenden tussenvariant

De opdrachtgever zet Socium Vitae in zoals onder 2 genoemd en kiest voor het toevoegen van specifieke componenten, zoals deze opgenomen zijn bij de full services variant. Denk hierbij aan:

 • werving en selectie;
 • employability (professionalisering);
 • regelen en bewaken van VOG en SKJ;
 • dekking transitiekosten;
 • regeling inzet eigen devices medewerkers;
 • procesbegeleiding intermediair (o.a. gesprekscyclus)

Bij inleen van bestaand personeel, waarvan het contract afloopt, hoeven door Socium Vitae sowieso geen werving- en selectieactiviteiten meer uitgevoerd te worden. Daardoor kunnen we de tarieven voor deze groep kandidaten naar beneden bijstellen. Datzelfde geldt voor nieuwe kandidaten waarvoor de opdrachtgever ook in de toekomst zelf de werving en selectie wil uitvoeren. Met inhuur van zelf geworven en geselecteerde kandidaten via Socium Vitae kan opdrachtgever de personele risico’s (denk bijvoorbeeld aan het ziekteverzuim) flink beperken en de duur voor een flexibele contractrelatie verlengen tot maximaal 5,5 jaar. Daarmee wordt de wendbaarheid van de gehele organisatie naar de toekomst toch aanmerkelijk versterkt en bij positieve ervaringen kan de opdrachtgever later het pakket aan diensten alsnog gaan uitbreiden met werving en selectie of andere componenten.