Loopbaanadvies

Loopbaanadvies en coaching

Medewerkers die goed inzetbaar zijn, zijn productief. Met breed inzetbare medewerkers vang je makkelijker pieken op en voorkom je stilstand wegens gebrek aan kennis en/of vaardigheden.  

Socium Vitae werkt tijdens het loopbaanadvies aan het ontwikkelen van een lerende en ondernemende houding bij medewerkers. Gericht op flexibiliteit, onafhankelijkheid en een stevige positie op de arbeidsmarkt.

Wij maken de medewerkers actief en verantwoordelijk voor hun eigen loopbaan. Zodat ze pro-actief kunnen inspelen op veranderingen en meer de regie over hun eigen loopbaan gaan voeren.

De medewerkers begeleiden we professioneel, planmatig en doelgericht. Levensloop, ontwikkelvermogen en de afstemming werk en privé zijn aandachtspunten. Als duidelijk is wie je bent, wat je weet en wat je kunt, kan er effectief worden gezocht naar een passende positie op de arbeidsmarkt.

In de begeleiding wordt veel aandacht besteed aan inzicht en bewustwording van gedrag, het socialisatieproces en aan ervaringen die in het werk en het leven zijn opgedaan. Deze kunnen positief of negatief zijn en vaak wil men de minder leuke ervaringen graag vergeten. Door bewustwording van positieve ervaringen en negatieve ervaringen om te zetten in leermomenten, wordt zelfvertrouwen ontwikkeld en de eigenwaarde bekrachtigd. In de coaching en begeleiding wordt een leerproces op gang gebracht en worden doelen gesteld met als resultaat meer zelfvertrouwen en een pro-actieve houding.

Wat bieden wij?

  • inzicht in je talenten door de TMA-analyse (lees meer Loopbaan en Academie);
  • inzicht in competenties en ontwikkelingsmogelijkheden door de TMA analyse plus de 360 graden feedback (lees meer Loopbaan en Academie);
  • coaching of begeleiding bij de loopbaan door inzet van expertise op het gebied van oplossingsgericht werken, mediation, transformationeel coachen, inzichten van Stephen Covey (bel ons);
  • mogelijkheden om vakgerichte scholing eenvoudig en dichtbij te organiseren door online seminars en trainingen te volgen via de Academie (lees meer Academie);
  • inzet van ons netwerk om ervaring op te doen in nieuwe branches (bel ons).