Profiel

Het profiel van onze organisatie wordt gevormd door de garanties die we afgeven, onze kernwaarden en onze kernactiviteiten.

Garanties

Socium Vitae staat met haar aanpak voor kwaliteit. Wij garanderen met onze aanpak:

 • maximale flexibiliteit via klassiek uitzenden;
 • goed werkgeverschap;
 • terugdringen van personele risico’s;
 • goede kwaliteit tegen een scherpe prijs;
 • stabiliteit in de dienstverlening.

Maximale flexibiliteit via klassiek uitzenden

In veel organisaties is het vraagstuk rondom flexibilisering aan de orde. De behoefte aan flexibele inzet van arbeidskrachten is de laatste jaren toegenomen en voor een gezonde bedrijfsvoering noodzakelijk.

Voorbeeld
Veel onderwijsadviesorganisaties bieden, naast het advieswerk, zorg aan op het gebied van dyslexie en gedrag. Een vorm van dienstverlening met veel dynamiek. Door de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn deze organisaties minder goed in staat om duurzaam flexibel medewerkers in te zetten. Inlenen van personeel via een gespecialiseerd uitzendbureau biedt een oplossing voor de twee jaar arbeidsovereenkomst, die organisaties nu moeten toepassen.

Gedurende 5,5 jaar contracten voor bepaalde tijd

Goed werkgeverschap

In de branches waar wij voor werken wordt het werk uitgevoerd gedurende het actieve schooljaar, zo’n 40 weken per jaar. We kijken naar de meest effectieve mogelijkheden om mensen in te zetten, dit kan met toepassing van de jaaruren systematiek, min-max-contracten, 0-uren contracten, contracten met vaste uren in combinatie met duidelijke afspraken over de opbouw van tijd voor de compensatie van verlof gedurende de schoolvakanties. De keuze is maatwerk en levert voor de organisatie en de medewerkers de best passende inzet op.

Wij bieden veel kansen voor jonge instroom op de arbeidsmarkt. Pas afgestudeerd en gemotiveerd om een stap te zetten. Met oog voor de toekomst waar een leven lang leren van nature bij hoort. Ook iets meer ervaren professionals vinden bij Socium Vitae een rijke voedingsbodem.

Er is 5,5 jaar ruime aandacht voor employability door professionalisering en coaching. Ontwikkelen van leer- en aanpassingsvermogen en commercieel handelen zijn daarbij essentiële thema’s. Deze creëren een solide basis voor een succesvolle carrière. Lees meer in de Academie en onder Loopbaan.

Gaan voor de perfecte match tussen vraag opdrachtgever en inzet werknemer

Terugdringen van personele risico’s

Door onze aanpak ontzorgen we de bedrijfsvoering van de opdrachtgever. Daarbij wordt een aantal personele risico´s teruggedrongen.

Meer grip op kwaliteit door onbeperkt aantal contracten in eerste 1,5 jaar
Geen risico´s ten aanzien van transitievergoeding
Beperkte opzegtermijn voor de opdrachtgever
Vervanging bij ziekte zonder extra kosten
Kosteloos advies en ondersteuning bij het zoeken naar passende personele oplossingen 

Goede kwaliteit en scherpe prijs

De tarieven zijn scherp en concurrerend. De werkgevers- en ziekterisico’s worden volledig overgenomen. Binnen de branches hebben wij veel ervaring opgedaan met het werven van personeel.

Wij zenden alleen arbeidskrachten uit die voldoen aan de landelijke kwalificatie-eisen. Om eigenaarschap te stimuleren is het de afspraak dat medewerkers verantwoordelijk zijn voor de noodzakelijke inschrijvingen en desgewenst hun eigen devices (laptop en telefoon).

Inleen met een scherp gestaffeld tarief naar rato van ervaring en inschaling
Inzet alleen gedurende het schooljaar (vakantie geen kosten) of passend bij de vraag
Prijsafspraken op basis van volume 

Stabiliteit in de dienstverlening

In de werving, selectie, begeleiding en professionalisering kiezen wij voor een eigentijdse benadering, Waar mogelijk werken we samen met andere partners. We leggen de lat hoog als het gaat om kwaliteit van in te lenen personeel.

Wij leveren op administratief, financieel en juridisch gebied gecertificeerde dienstverlening via een solide backoffice/werkgever, waaronder loonadministratie en urenregistratie. Dat biedt zekerheid en continuïteit in de dienstverlening.

Volgen de cao van de inlener, ten aanzien van salariëring en reiskosten

Borgen de continuïteit van de inzet van mensen, onder andere door aandacht voor employability

Kernwaarden

Onze opgebouwde expertise maakt, dat we als geen ander weten hoe belangrijk het is om helder te zijn over de waarden van waaruit we werken. Die waarden geven ons richting en houvast. Voor onze opdrachtgevers vormen ze een wezenlijk onderdeel van de kwaliteit waar men voor gaat.

Wij leveren kwaliteit

Juist door een open en transparante communicatie met onze opdrachtgevers en kandidaten horen wij de vraag achter de vraag en sluiten aan bij wat er in de kern nodig is. Wij staan voor kwaliteit naar inhoud en naar resultaat. Wij zijn helder en realistisch over de leveringstijden, snel waar het kan en ruimte vragend of biedend waar nodig om de beste kwaliteit te kunnen garanderen.

Wij zijn betrouwbaar

Integriteit staat bij ons hoog in het vaandel. Wij zijn oprecht en eerlijk en tegelijkertijd nieuwsgierig naar hoe het anders en beter kan. Wij doen wat we beloven. We werken samen met een solide organisatie, die de backoffice/werkgeverschap invult. De backoffice is volledig gecertificeerd en heeft een brede ervaring.

Wij zijn persoonlijk en collegiaal

Wij zijn nieuwsgierig naar de wensen en behoeften van de kandidaten en de opdrachtgevers waar we mee werken. Wij delen kennis met hen en juist ook met elkaar. Wij inspireren alle betrokkenen in het proces en wij inspireren elkaar door kennis te delen, opleidingen te volgen en plezier te hebben in ons werk. Samen werken we aan een volgende stap.

Wij hebben ervaring

Wij hebben langdurige ervaring opgebouwd in de wereld van onderwijs, zorg en overheden. Die ervaring helpt om de juiste weg samen te bewandelen. Wij hebben passie voor mensen en de ontwikkeling van hun talenten. Wij halen het beste in de ander naar boven.

Kernactiviteiten

Niet de sterkste, maar de meest wendbare organisaties overleven! Onderdeel van wendbaarheid is dat je personele risico’s terugdringt en arbeid binnen je organisatie flexibel organiseert.

Bij het flexibel organiseren van het personeelsbestand draait het om de juiste balans tussen vast en tijdelijk personeel, het efficiënt inzetten van werknemers en het vermijden van over- en onderbezetting.

Door flexibeler organiseren:

 • kan beter ingespeeld worden op de veranderende vraag in de markt;
 • worden de personeelskosten flexibeler;
 • worden arbeidsrechtelijke risico’s verminderd;
 • wordt je concurrentiepositie sterker;
 • kunnen pieken en dalen in de werkdruk sneller en efficiënter opgevangen worden;
 • kun je eerst ervaring met iemand opdoen;
 • kun je ambities beter waarmaken.

Onze kernactiviteit is bemiddelen. We vervullen een intermediaire rol tussen:

 • vraag naar en aanbod van werk;
 • werkzoekende en opdrachtgever;
 • opdracht en opdrachtverlening;
 • vacature zoeken en vacature vinden.

Dat doen wij door de volgende kernactiviteiten aan te bieden:

 • uitzenden
 • loopbaanadvies en coaching
 • organisatieoplossingen

Lees meer onder kernactiviteiten