Dyslexiezorg: meerdere vacatures

Ondanks alle hulp die op school geboden is of wordt, blijven kinderen met vermoeden van dyslexie hun lees- en/of spellingvaardigheid zeer langzaam ontwikkelen. Zonder extra individuele hulp bestaat het risico dat de achterstand groter wordt. Na de cito toetsmomenten zien we een piek in de aanmeldingen van kinderen, omdat dan door school aangetoond kan worden dat de scores achterblijven en dat geboden hulp niet voldoende werkt. Wil jij kinderen met dyslexie helpen....kijk dan naar onze vacatures!